SIDES Çalışan Deneyimi

Çalışanlarınız sevdiklerine ve iş ağlarına şirketinizde çalışmayı tavsiye eder mi?

SIDES Çalışan Deneyimi

Çalışanlarınız sevdiklerine ve iş ağlarına şirketinizde çalışmayı tavsiye eder mi?

SIDES Çalışan Deneyimi® işletmelerin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda geliştirilmiştir. Modelin kavramsal çerçevesi işveren markası ve çalışan deneyimi üzerine yapılan uluslararası ve ulusal çalışmaların analizi ile 4 faktör ve 16 boyut olarak tasarlanmış ve şirketin bu boyutlardaki skoru çalışan tavsiye skoru ile ilişkilendirilmiştir.

SIDES Metodoloji Boyutları
Çalışan Deneyimi şirketin iyi bir İşveren Markası olmasında bizlere yol gösteren stratejik araçtır. Özünde deneyim olan her şey tasarlanmak durumundadır. Her bir tasarım hikayesi ise özgün ve biriciktir. SIDES Çalışan Deneyimi® İnsan Kaynakları Profesyonellerine aşağıdaki konularda yol gösterir:

  • Öncelikleri sadeleştirmek
  • Süreçlerinde kaliteyi artırmak
  • Çalışanlarda aidiyet ve güven yaratmak
  • İletişim süreçlerini iyileştirmek
  • Performansı artırmak
  • Beklenti ve performans arasında uyum yakalamak

SIDES Çalışan Deneyimi® Anketi ile mevcut durum tespiti ve çalışan deneyimi analizi yapılarak şirketinize özel bir çalışan deneyimi yol haritası ve aksiyon planı sunulur. Yol haritası ve eylem planı şirketin işveren markasına değer yaratacak şekilde İK, Pazarlama ve Kurumsal İletişim fonksiyonları ile birlikte bütünsel değerlendirilir. Eylem planı ve yol haritanızdaki aksiyonlarınız özelinde eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarınız platformumuz bünyesindeki uzman eğitmen ve danışmanlarımızla birlikte yürütülür. SIDES Çalışan Deneyimi® çalışanlarınızla olan yolculuğunuzu uçtan uca yönetebilen bir yol danışmanıdır.

SIDES Çalışan Deneyimi® kurumunuza özel analizleri önerilen stratejik öncelikler ile rapor olarak size sunar ve uygulama projelerinizde yanınızda yer alır.

Çalışan Bağlılığı ve Mutluluğu

SIDES Çalışan Deneyimi® ile çalışanlarınızı 16 farklı boyutun istatistiki modellemesi ile segmente ederek her grubun öncelikli ihtiyaçlarını belirleyebilir ve öncelikleriniz doğrultusunda “İnsan Sermayesi Yatırımlarınızı” planlayabilirsiniz. Geleceğin ekiplerini yaratabilmeniz açısından çalışanlarınızın sadakatini farklı boyutlarda değerlendirme fırsatı yakalarsınız.

İşveren Markası yolculuğunda her şirketin odak alanları ve ihtiyaçları farklılık göstermektedir. Yönetim ekiplerinin önceliklerinin belirlenmesi hedeflenen iş sonuçlarına hızlı ulaşmak açısından önem taşımaktadır. Analiz sonuçları odaklanılması gereken alanları ve sonuca etkisini yöneticilere sunmaktadır.

Boyut Etki Haritası
Çalışan Tavsiye Skoru Önem Derecesi

Yıllık İnsan Kaynakları planlamasında hayata geçirilecek inisiyatiflerin belirlenmesi stratejik karar noktasıdır. Anket içerisindeki tüm detay sorular şirkete katkısı açısından analiz edilerek Yönetim Ekiplerine öneri olarak sunulur ve inisiyatiflerin belirlenmesine katkıda bulunulur.

Gelişim planları çerçevesinde hayata geçirilen inisiyatiflerin birbiri ile olan ilişkisi ve makro perspektifte Çalışan Deneyimine etkisi bütünsel olarak incelenir; Yönetim Ekiplerinin farklı konuları daha verimli kaynak kullanımı ile ele alması sağlanır.

Boyut Korelasyonu
Boyut Ortalamaları

SIDES Çalışan Deneyimi® model içerisindeki 16 boyut ve şirketiniz için özelleştirilmiş ek soru modülleri ile çalışanlarınızın düşüncelerini ölçmekte ve sonuçları detaylı olarak önerilen aksiyonlarla birlikte raporlamaktadır.

Bize Ulaşın